爱背诗词网为您提供各类唐诗宋词、唐诗三百首、诗词名句等等。

威尼斯人注册就送

时间:2016-07-09   http://m.demo-record.com    爱背诗词网作者:点击:

郊原初过雨,见败叶零乱,风定犹舞。
斜阳挂深树,映浓愁浅黛,遥山媚妩。
来时旧路,尚岩花,娇黄半吐。
到而今唯有,溪边流水,见人如故。
无语,邮亭深静,下马还寻,旧曾题处。
无聊倦旅,伤离恨,最愁苦。
纵收香藏镜,他年重到,人百桃花在否?
念沉沉小阁幽窗,有时梦去。

jiāoyuánchūɡuòyǔ,jiànbàiyèlínɡluàn,fēnɡdìnɡyóuwǔ。
郊  原  初 过 雨,见  败 叶零  乱  ,风  定  犹 舞。
xiéyánɡɡuàshēnshù,yìnɡnónɡchóuqiǎndài,yáoshānmèiwǔ。
斜 阳  挂 深  树 ,映  浓  愁  浅  黛 ,遥 山  媚 妩。
láishíjiùlù,shànɡyánhuā,jiāohuánɡbàntǔ。
来 时 旧 路,尚   岩 花 ,娇  黄   半 吐。
dàoérjīnwéiyǒu,xībiānliúshuǐ,jiànrénrúɡù。
到 而今 唯 有 ,溪边  流 水  ,见  人 如故。
wúyǔ,yóutínɡshēnjìnɡ,xiàmǎhuánxún,jiùcénɡtíchù。
无语,邮 亭  深  静  ,下 马还 寻 ,旧 曾  题处 。  
wúliáojuànlǚ,shānɡlíhèn,zuìchóukǔ。
无聊  倦  旅,伤   离恨 ,最 愁  苦。
zònɡshōuxiānɡcánɡjìnɡ,tāniánchónɡdào,rénbǎitáohuāzàifǒu? 
纵  收  香   藏  镜  ,他年  重   到 ,人 百 桃 花 在 否 ?    
niànchénchénxiǎoɡéyōuchuānɡ,yǒushímènɡqù。
念  沉  沉  小  阁幽 窗    ,有 时 梦  去。

简介
 袁去华字宣卿,豫章奉新(今属江西)人。绍兴十五年(1145)进士任石首知县。乾道三年(1167)于长沙定王台赋《水调歌头》,见称于张孝祥,孝祥为书之。《菩萨蛮。送刘帅》词,亦为乾道三年潭州之作,刘帅即刘珙。乾道六年,杨万里赴国子博士,作《水调歌头》送行。其《柳梢青。钓台》词自注:“绍兴甲子(1144)赴试南宫登此,今三十三年矣。”则作此词时已为淳熙三年(1176)。有《适斋类稿》八卷、《宣卿词》一卷。

 ●瑞鹤仙 袁去华
 郊原初过雨。
 见败叶零乱,风定犹舞。
 斜阳挂深树。
 映浓愁浅黛,遥山媚妩。
 来时旧路,尚岩花、娇黄半吐。
 到而今唯有,溪边流水,见人如故。
 无语。
 邮亭深静,下马还寻,旧曾题处。
 无聊倦旅。
 伤离恨,最愁苦。
 纵收香藏镜,他年重到,人面桃花在否?
 念沉沉、小阁幽窗,有时梦去。

袁去华词作鉴赏
 在南宋初期的词坛中,袁去华是个不太受人重视的人物。正史里没有留下他的传记,“而且”连他的生卒年代也无从考证。只知道他字宣卿,江西奉新人,是绍兴十五年(1145)的进士,曾做过善化(今湖南省长沙市)和石首(今属湖北省)的知县,留下了《宣卿词》一卷,共有九十八首,数量不算太少。
 这一首《瑞鹤仙》,其主题可以用词中的两句话概括,就是“伤离恨,最愁苦”。词从写景入手。“郊原”三句,写郊外雨后之状。在一望无际的荒郊原野上,一阵骤雨过后,风也停停了下来;但坠落的枯叶,却还在空中飘舞。这虽然是秋日郊原常见的景象,但对于一个离人来说,却显得格外的触目。这几句乍看是纯粹的写景,但只要稍加体味,就会发现其中已融入了作者凄凉的情思。景是各人眼中所见之景,是各人观照景物那一刹那思想感情的返照。因此透过这几句词所写景物的外观,我们可以窥见作者衰颓、凌乱的心绪,而且还可以隐隐感到其中似乎含有某种暗示:那“风定犹舞”的败叶,不就象作者自己的身世、处境一样吗?这样,词一开头,就把人引到了怅惘的境界。
 “斜阳”三句,继续描写郊原景物。作者的视线移向了远方,只见已斜挂在丛密的小树林顶上的夕阳,它那金色的光线,把妩媚的远山照映得十分明显。这几句的感情色彩,比前面三句显然要浓得多,它透过字面呈现给读者的意象,是饱蘸着愁恨色彩的。本来,夕阳斜照,“遥山媚妩”,这就是一种悦目的景致。然而所作者所见到的,却是一副“浓愁浅黛”的状貌,这完全是移情作用的结果。黛青色的重叠的山峰,还可以使人联想到作者紧皱的双眉。北宋人王观有一首《卜算子》,开头两句写的是“水是眼波横,山是眉峰聚”,可供参阅。
 “来时旧路”至上阕结束,仍是写郊原风光。这里半是实景,半是虚景。“溪边流水”是实在的,是眼前所见到的:而“娇黄半吐”的“岩花”(生长在岩石旁的花)则是保存在脑海中的印象,是来时所见到的。昨日迎人的有岩花与流水,今日则流水“见人如故”而已,可见岩花已经凋谢了,不存在于现实之中了。这一实一虚,造成了一种生机蓬勃景象与萧条萧杀景象的对比,昨日与今日的对比。走在来时的旧路上,作者早已愁绪满怀,更是与那景物的萧条萧杀形成鲜明的对比。“多情自古伤离别,更那堪冷落清秋节”(柳永《雨霖铃》)古代人的情感大体相同。词写到这里,一位离人眼中的秋日郊原景物,渗透了感伤的情绪,展现了读者的面前了。
 下片另换场景,由郊原转入对邮亭(古时没设官道上供过往行人歇宿的馆舍)的描写。“无语”四句,勾画出作者来到邮亭前面,下马投宿的动作画面;他那“无语”的外在表观,揭示出他正在咀嚼凄凉悲哀的心灵活动。所谓“旧曾题处”,倒不一定非要理解为他曾经在这里留下过翰墨(诗词之类),只不过是说他曾经在这里歇宿过而已。这种重临旧地而境况完全不同的情景,是最容易勾起人们的愁绪满怀,因此他的默默无言,也就是可以理解的了。
 “无聊倦旅”三句,由写景叙事转入抒情的描写,直接点出了“伤离恨,最愁苦”的这一主题,这是在“深静”的旧日邮亭中安顿下来之后必然产生的思想情感。这“离恨”的内容具体是指什么呢?从“纵相逢”三句,可知是作者不得已而离别了他的心上人,深恐他今生今世不能再与其相见的思想情感。
 “收香藏镜”是指自己对爱情的忠贞不二。(“收香”用的是晋代贾充之女贾午窃其父所藏奇香赠给韩寿、因而结成夫妇的典故,见《晋书。贾充传》。“藏镜”用的是南朝陈亡后,驸马徐德言与妻子乐昌公主因各执半镜而得以重圆的典故,见孟棨《本事诗·情感》)。
 “人面桃花在否”是担心不能再与女方相见的思想情感的表露。(用崔护在长安城南遇一女子,明年再来而“人面不知何处去,桃花依旧笑春风”的典故,亦见孟棨《本事诗·情感》。)爱情的遇合与否决定于双方的主客观因素,使自己能够忠贞不二,又安知对方的情况如何呢!惆怅之情,溢于言表。既然现实已不一定能够相见,那就只好寄希望于梦中了。“念沉沉”三句,具体展示出这一想象中的梦寻之状。深沉的“小阁幽窗”,是佳人居所:“有时梦去”,本来是够虚无飘渺的,但慰情聊胜于无,总比连梦中也不得一见要好。宋徽宗被掳北行时想念故宫,不也是叹息“和梦也新来不做”(《燕山亭》)吗?晏几道说得好:“梦魂惯得无拘检,又踏杨花过谢桥。”(《鹧鸪天》)梦中寻欢,也是够浪漫诗意的;并且以“念”字领起,又见出多少无奈之情!
 这首词当是作者与意中人分别以后抒写离恨而写的。宋代都市繁华,歌妓众多,无论是官妓、私妓还是家妓,偶然的遇合,就往往以她们的色相、伎艺,赢得了为科举功名而奔波的士子们的期盼,这是那时普遍的现象。其《荔枝香近》、《卓牌子近》、《长相思》、《宴清都》等,都是他和歌妓们聚时欢会或别后相思的记录。此词大约也是为此而写的。这一类词要说有很大的社会意义,那也不一定;不过两性关系总容易触动到感情的深处,往往使人荡气回肠就是了。

     


     原文地址:http://m.demo-record.com/songci300/diyiban/97522.html,转载请保留。
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
今天,我来当小编! 我要投稿
本站为您推荐的诗词