爱背诗词网为您提供各类唐诗宋词、唐诗三百首、诗词名句等等。

威尼斯人注册就送

时间:2016-07-09   http://m.demo-record.com    爱背诗词网作者:点击:

    南苑吹花,西楼题叶,故园欢事重重。凭阑秋思,闲记旧相逢。几处歌云梦雨,可怜便、流水西东。别来久,浅情未有,锦字系征鸿。  

  年光还少味,开残槛菊,落尽溪桐。漫留得,尊前淡月西风。此恨谁堪共说,清愁付、绿酒杯中。佳期在,归时待把,香袖看啼红。

nányuànchuīhuā,xīlóutíyè,ɡùyuánhuānshìchónɡchónɡ。
南 苑  吹  花 ,西楼 题叶,故园  欢  事 重   重   。
pínɡlánqiūsī,xiánjìjiùxiānɡfénɡ。
凭  阑 秋 思,闲  记旧 相   逢  。
jǐchùɡēyúnmènɡyǔ,kěliánbiàn、liúshuǐxīdōnɡ。
几处 歌云 梦  雨,可怜  便  、流 水  西东  。
biéláijiǔ,qiǎnqínɡwèiyǒu,jǐnzìxìzhēnɡhónɡ。  
别 来 久 ,浅  情  未 有 ,锦 字系征   鸿  。  

niánɡuānɡháishǎowèi,kāicánkǎnjú,luòjìnxītónɡ。
年  光   还 少  味 ,开 残 槛 菊,落 尽 溪桐  。
mànliúdé,zūnqiándànyuèxīfēnɡ。
漫 留 得,尊 前  淡 月 西风  。
cǐhènshuíkānɡònɡshuō,qīnɡchóufù、lǜjiǔbēizhōnɡ。
此恨 谁  堪 共  说  ,清  愁  付、绿酒 杯 中   。
jiāqīzài,ɡuīshídàibǎ,xiānɡxiùkàntíhónɡ。
佳 期在 ,归 时 待 把,香   袖 看 啼红  。

简介  
    晏几道(约1030-1106),字叔原,号小山。殊幼子(一说第七子)。临川人。北宋词家。一生清狂磊落,纵弛不羁,曾为许田镇监、开封府推官等小吏。他与苏轼、黄庭坚先后同时,文章翰墨,自立规模。早年即以《鹧鸪天》词见称于仁宗,词云:“碧藕花开水殿凉,万年枝上转红阳。昂平歌管随天仗,祥瑞封章满御林。金掌露,玉炉香,岁华方黄圣恩长。皇州又奏圜扉静,十样宫眉捧寿觞”(“庆历中,开封府与棘寺同日奏狱空,仁宗于宫中宴乐,宣叔原作此。”参见黄升《花庵词选》叔原《鹧鸪天》注)。词虽是应命之作,内容无甚可取,但作者的艺术才华于此可见。 
    小山身出高门,不慕势利,黄庭坚称他是“人杰”,也说他痴亦绝人:“仕官连蹇而不能一傍贵人之门,是一痴也。论文自有体,不肯作一新进士语,此又一痴也。费资千百万,家人寒饥,此又一痴也。人百负之而不恨,已信人,终不疑其欺己,此又一痴也。”于此,足见小山之为人。小山孤高自负,傲视权贵,即使是苏轼这种人,也不在眼下。据《砚北杂志》云:“元佑中,叔原以长短句行,苏子瞻因鲁直(即黄庭坚)欲见之,则谢曰:‘今日政事堂中半吾家旧客,亦未暇见也。'”(按:当时苏轼在京,正受帝、后赏识,迁中书舍人、翰林学士。)其高傲竟至此等程度。他好藏书,能诗,尤以词著称。据《墨庄漫录》云“叔原聚书甚多,每有迁徙,其妻厌之,谓叔原有类乞儿搬惋。叔原戏作诗云:‘生计惟兹惋,搬擎岂惮劳。造虽从假合,成不自埏陶。阮杓非同调,颓瓢庶共操。朝盛负余米,暮贮籍残糟。幸免播同乞,终甘泽畔逃。挑宜筇作杖,捧称葛为袍。倘受桑间饷,何堪井上螬。绰然徙自许,噱尔未应饕。世久称原宪,人方逐子敖。愿君同此器,珍重到霜毛。'”此诗虽是戏作,而愤世疾俗之情,高洁固究之趣,斐然可见。他存诗只数首,为“春风自是人间客,张主(亦作主张。)此依《江西诗征》。)繁华得几时?”(《与郑介夫》)“穷通不属儿曹意,自有真人爱子虚。”(《题司马长卿画像》)都是寓意颇深之作。
    他的词风农挚深婉,工于言情,与乃父齐名,世称“二晏”。但当时及后世作者都对他评价很高,认为造诣在殊之上。“北宋晏小山工于言情,出元南(晏殊)、文忠(欧阳修)之右……措辞婉妙,一时独步。”(《白雨斋词话》)他的《小山词》存词二百多首,多为小令,其艺术造就也表现在这些小令方面。
    小山词多怀往事,抒写哀愁,笔调整饱含感伤,伤情深沉真挚,情景融合,造语工丽,秀气胜韵,吐属天成,“能动摇人心”。虽反映生活面窄,而艺术境界较高。词风接近李煜。他的《临江仙》、《鹧鸪天》、《阮郎归》等,都是历来传诵的名篇,其中新辞丽句,深为论者所叹赏。如“落花人独立,微雨燕双飞”(《临江仙》),《复堂词话》赞它是“千古不能有二”的“名句”;“舞低杨柳楼心月,歌尽桃花扇底风”(《鹧鸪天》),《苕溪渔隐丛话》评它为“词情婉丽”;至于“梦魂惯得无拘检,又踏杨花过谢桥”(《鹧鸪天》),连认为“作文害道”的理学家程颐听了,都得笑着说:这样的词,只有“鬼”才写得出!(《邵氏闻见后录》)
    小山词从《珠玉》出,而成就不同,体貌各异。在描写上,比大晏深细,而无大晏的含蓄;在修辞上,有大晏的婉丽,而无大晏的清润;在感情上,比大晏浓挚;在思想上,则不及大晏的深广。

     


     原文地址:http://m.demo-record.com/songci300/diyiban/97520.html,转载请保留。
------分隔线----------------------------
------分隔线----------------------------
今天,我来当小编! 我要投稿
本站为您推荐的诗词